Wskaźniki jakości

Średni czas oczekiwania na podłączenie i aktywację (dni robocze):
0
Roczna dostępność połączenia sieci H@ker-Net z siecią Internet (%):
0
Średni czas reakcji na zgłoszoną awarię (min):
0
Średni czas oczekiwania na usunięcie awarii (min):
0
Średnia, miesięczna ilość zgłoszeń serwisowych:
0
Poziom reklamacji usług rozpatrzonych na rzecz Operatora:
0
Poziom reklamacji usług rozpatrzonych na rzecz Klienta:
0
Poziom reklamacji faktur rozpatrzonych na rzecz Operatora:
0
Poziom reklamacji faktur rozpatrzonych na rzecz Klienta:
0
Średnia miesięczna liczba awarii po stronie Operatora na 100 zakończeń:
0
Średnia miesięczna liczba awarii po stronie Klienta na 100 zakończeń:
0
Dane za drugą połowę 2021 roku